Lotsen

Familjen Norén

Hej och välkomma till café Lotsutkiken.

Med anor ifrån 1900-talet står de lilla huset fortfarande kvar i sin prakt.

Lotsutkiken har genom åren legat på olika platser.

Huset togs i bruk som lotsutkik 1931. Dessförinnan låg lotsutkiken under 60år på bastionen Regeringen intill det gamla varmbadshuset. När alltmer byggnation på Tjärhovet under sent 1920-tal började skymma den fria sikten från Regeringen flyttades utkiken till den sydvästra delen av dåvarande Tjärhovet.

Där anlades också en skyddad lotshamn samtidigt som man slutade använda Grimskär som en slags utsjöplats.

Detta hus var i bruk som lotsutkik till 1955 då det nuvarande huset stod färdigt på platsen för det forna grundet Tärnör. Lotsutkiken har efter de flyttas ett hundratal meter sydväst sedan de togs ur bruk som utkik. Där det idag huserar fika sugna gäster istället för lotsmän.

Välkommna!

Ett stenkast från havet vill vi med värme & glädje ge er en bra stund.

Kontakt

Tjärhovsgatan 8, 392 31 Kalmar

Tel: 0480-18 996

info@cafelotsutkiken.se

Öppet tider

Alla dagar 09:00- 19:00

Boka

Ring oss på telefon

Tel: 0480-18 996

Sociala medier